Praktische informatie

EPS is goed bestand tegen : verdunde zuren en basen, kalk, gips, cement, chloor, zeep en bitumen zonder vluchtige bestanddelen.
EPS is niet bestand tegen : benzeen, tolueen, aceton, benzine, diesel, terpentijn, white spirit, vaseline,teeroliën, paraffineolie.
Thermische stabiliteit : EPS is langdurig bestand tegen temperaturen tussen -110° en +70°C. Vanaf +70°C. kan de verwekingtemperatuur overschreden worden.
Brandgedrag : Brandvertragend gemodificeerd betekent niet "onbrandbaar" maar wel dat na verwijderen van de voedingsbron het brandend materiaal spontaan dooft. EPS nooit onbeschermd toepassen. De toxiciteit van de verbrandingsgassen is best vergelijkbaar met deze van andere bouwmaterialen. (TNO rapport juni 1980)